ledelsen og kollegiet

Hanne Winterberg, født i Aarhus i 1963, samfundssproglig student fra Viby Amtsgymnasium, uddannet til lærer fra Rudolf Steiner højskolen for opdragelseskunst i 1989 med supplering i overskolepædagogik. Lærer på Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg fra 1989-2005 samt 2008-2012. BA i kunsthistorie samt middelalder- og renæssancearkæologi fra Aarhus Universitetet. Har desuden været gæstelærer på flere skoler samt seminarielærer på Sophia-seminariet i København.

Ledelsen foregår i tæt samarbejde med Niels Henrik Nielsen & Lise Austad.

 

kollegiet

Lise Austad

har siden 1981 arbejdet som lærer på Rudolf Steinerskoler og lærerseminarier i Danmark. Hun har haft kursusvirksomhed bl.a. for malere, pædagoger og lærere.

Niels Henrik Nielsen

er født 1964 i Silkeborg. Konservatorieuddannet cellist med mangeårigt virke som professionel musiker. Klasselærer, musik- og cellolærer på Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg. Seminarielærer og foredragsholder.

Ralph Hasberg

er født 1963 i Aarhus. Han har studeret guitar på Musikkonservatoriet og taget en BA i Idehistorie. Ralph er nu historie- og sproglærer på Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg og Seminarielærer.

Ole Dixen

uddannet på Rudolf Steiner højskolen for opdragelseskunst og har i mange år virket som overskolelærer på Rudolf Steiner -Skolen i Aarhus. Er nu leder af Solbakkens Rådgivningscenter

Lasse Legind

er maler og skulptør. Han er bl.a. uddannet fra Azzenza-skolen i Dornach. Han er kursusholder og seminarielærer.

Elisabeth Møller-Hansen

antroposofisk læge og foredragsholder.

Kirstine Højlund Nielsen

er eurytmist, uddannet i Californien og underviser eurytmi på Rudolf Steiner skolen i Odense.

Heidi Voxen

uddannet lærer fra Rudolf Steiner højskolen for opdragelseskunst. Arbejder som klasse- og faglærer på Rudolf Steiner skolen i Silkeborg.

 

samt mange forskellige gæstelærere.