Rudolf Steinerpædagogisk grundkursus – barnet fra 0-7 år

 

HVEM: Grundkurset bliver til i et samarbejde mellem Rudolf Steiner Børnehaveseminariet og Rudolf Steiner Højskolen for Opdragelseskunst.

Hvorfor: Grundkursets sigte er at bidrage til uddannelse af medarbejdere i Rudolf Steiner børnehaver, vuggestuer og andre pasningstilbud, som har deres ideelle ståsted i antroposofien. Det Rudolf Steinerpædagogiske grundkursus samarbejder med den studerendes arbejdsplads om kurset.

HVAD:

1.     1.år: Introduktion til det antroposofiske menneske- og verdensbillede. Iagttagelsesøvelser. Barnets udvikling 0-7 år. Børnesygdomme. Barnets ernæring. Selvopdragelse. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på formgivning i træ, ler, voks. Eurytmi og korsang.

2.     2. år: Videre arbejde med antroposofi. Sanselære. Børnetegninger. Musik: fløjtespil, lyrespil og sanglege. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på maling, tegning, tekstiler. Eurytmi og korsang.

3.     3. år: Videre arbejde med antroposofi. Rytmer i årsløbet, ugen og dagen. Eventyrfortælling, rim og remser. Udsatte børn og udviklingsforstyrrelser. Forældresamarbejde. Praktiske færdigheder: Dukkesyning, bordspil, udendørsleg. Eurytmi og korsang.

Anvendt litteratur: Teosofi, Barnets opdragelse, Almen menneskekundskab samt div. foredrag af Rudolf Steiner.

HVORDAN: 9 ordinære undervisningsgange fra kl. 17 fredag til kl. 17 lørdag pr. år samt 3 længerevarende undervisningsforløb fordelt på påske-, sommer- og efterårsferie. Kursusforløbet er karakter- og eksamensfrit. Der forudsættes min 80% deltagelse. Der gives diplom efter 3 års aktivt studieforløb. I de enkelte undervisningsgange veksles mellem foredrag, samtaler, studenter-oplæg, gruppe- og selvstændigt arbejde samt praksis.

HVOR LÆNGE: ca. 800 undervisningstimer fordelt på 3 år.

Hvornår : Studiestart 2. og 3. februar 2018

HVOR: Undervisningen foregår fortrinsvis på Audonicon i Skanderborg.

Hvilke lærere: Susanne Juhl, Thyge Madsen, Elisabeth Møller-Hansen, Jeppe Flummer, Vibeke Freising, Kirstine Højlund Nielsen,

PRIS: Indmeldelsesgebyr: kr. 1000,- Undervisningsafgift kr. 14.500,- pr år

Hør & se nærmere: www.opdragelseskunst.dk og www.steinerseminar.dk eller kontakt Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf 3026 0328