nyttige oplysninger

pris & betaling

Undervisningsafgiften er pt. kr. 16.500,- pro anno

Indmelddelsesgebyr er pt. kr. 1.000,-

 

Undervisningsafgiften betales for et år ad gangen og refunderes ikke ved eventuel studieophør.

Indbetaling skal foregå hos Den almennyttige andelskasse Merkur på kontonummer 8401 1075607