Ekendelsesgrundlaget (jeg'et)

Første år arbejdes der med det erkendelsesmæssige grundlag for Rudolf Steiner pædagogikken. For at få en solid forståelse af antroposofien og en forståelse af, hvordan man i det hele taget erkender, arbejdes der med ’Barnets opdragelse set ud fra åndsvidenskaben synspunkt’, ‘Teosofi’ samt eventuelt *Grundtræk af en Erkendelsesteori’. 

 

En overskrift for året kunne være: Jeg.

Udgangspunktet er individets skoling, skærpelse af iagttagelsesevnen og tænkningen samt kunstnerisk udfoldelse fortrinsvist i det plastiske.