pædagogik som kunstart (barnet)

Tredje år rettes undervisningen mod det pædagogiske virke som kunstart.

Som grundlag arbejdes med ’Almen menneskekundskab som grundlag for pædagogikken’. Lærerplanen studeres indgående, og en række gæstelærere fra under- og overskoler fortæller om deres undervisning i metodiktimerne, som får en særlig plads på tredje år. Seminaristerne udformer både i fællesskab og individuelt undervisningsforløb og -metoder.

 

Årets overskrift kunne være: Barnet eller opdragelseskunst. Det metodisk-didaktiske studeres med udgangspunkt i Rudolf Steiners forskellige lærerkurser. Desuden arbejdes der med aspekter af specialpædagogikken i samarbejde med læger og helsepædagoger.

 

Midt i uddannelsens sidste år beslutter den studerende sig for et emne, som bearbejdes skriftligt og desuden eventuelt formidles på anden vis. Opgaven afleveres i forbindelse med dimissionen. Den relaterer til antroposofien og eller Rudolf Steiner pædagogikken. Opgaven anmeldes efterfølgende af en af seminariets lærere.