at  lære sig en kunstart (verden)

Andet år er temaet: Verden – eller at lære sig en kunstart. Ved at arbejde med kunstnerisk øven inden for mange forskellige fag, udvikler den studerende sine egne kunstnerisk skabende evner.

 

Tekstgrundlaget vil blandt andet være ’Videnskaben om det skjulte’, ‘Goethe som fader til en ny æstetik’ samt introduktion til ‘Frihedens Filosofi’. Alle af Rudolf Steiner. Kunstbetragtning har en fremtrædende plads. Goethes verdenanskuelse og farvelære studeres. Forskellige kunstneriske og håndværksmæssige udtryk læres og udøves. Tyngdepunktet ligger i det malende og i det musikalske. Hvor det på første år mere drejer sig om iagttagelse, handler det på andet år om deltagelse og øvning.